Vårt distrikt

Västernorrlands distrikt består av landskapen Medelpad och Ångermanland. Verksamheten är indelad i kretsar. Tyngdpunkten på verksamheten återfinns i ett stort antal lokalföreningar. Har du frågor om vår verksamhet, kontakta: Carita Abrahamsson, carita.abrahamsson@junis.org eller via tel. 0660-175 95

 

IOGT-NTO-rörelsen Västernorrlands Distriktsstyrelse

Ordf Margit Ulander, Björkängsvägen 10, 872 91 Kramfors

b 0612–26128, m 070–3352086, margit.ulander@telia.com

 

1:e V ordf. Studieledare Marianne Wasserman Vattjom 202, 864 91 Matfors

b 060–21461, m 070–2338346, wassermanbm@telia.com

 

2: a V ordf. Mårten Edström, Allsta 516, 855 90 Sundsvall

M 073–0830217, martened99@gmail.com

 

Kassör Ulla Thelin Drömme 237, 893 95 Sidensjö

B 0660–261040, 0706507256, ulla.thelin@telia.com

 

Ledamot. Elias Berglin, Bågevägen 51 C, 856 52 Sundsvall

M 073–8150061, 98nille@gmail.com

 

Ledamot. Petra Hultin, Katrinebergsvägen 2, 117 61 Stockholm

M 070–2865651, hultinpetra@gmail.com

 

Ledamot Ove Olsson, Själevadsgatan 52 A, 891 32 Örnsköldsvik

B 0660–17523, m 070–6266794, ove.olsson.hampnas@folkbildning.net

 

Ledamot Börje Tjärnström, Modovägen 55, 891 31 Örnsköldsvik

B 0660–76000, m 070–2794757, borje.tjarnstrom@sobernet.nu

 

Ledamot Sandra Bergman, Skottsundsvägen 14, 86234 Kvissleby

M 070–1908456, sandrabergman85@gmail.com

 

Ledamot Ruby Ottosson, Faresta 181, 891 95 Arnäsvall

M 070–2339556, ruby.ottosson@live.se

 

Ledamot Marina Kamfjord, Bölen 108, 880 37 Junsele

M 070–6748678, marina@kamfjord.se

Distriktets revisorer

Erik Sjödin
Hemskogsvägen 9 D, 841 33 ÅNGE m 070-333 13 54

Martin Edsfors
Andra Långgatan 15, 891 60 ÖRNSKÖLDSVIK, 070-28 46 250

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00