Härnösand

Lokalens namn
Adress Storgatan 10, Härnösand
Telefon 0611-242 92
Ägare
Karta Länk till karta hos Eniro
Info/bokning
Namn Ullabella Näsström
Telefon 0611-401 63
E-post
Hemsida
Läge/beskrivning
Lokaler
Stora salen
Lilla salen
Ev. övriga lokaler
Handikappanpassning
Toalett
Ramp
Hörslinga
Hiss
Parkeringsmöjligheter
Aktuella hyrespriser
Finns möjlighet till övernattning, masslogi
Kan service erbjudas i form av fika – mat
Närhet till sim – och sporthall
Andra aktuella uppgifter
Scen
Kvadratmeter
Ridå
Strålkastare
Elförsörjning
Övrigt
Kök
Kaffeservis, antal kuvert
Matservis, antal kuvert
Övrig specialutrustning (t.ex. stekhäll, specialdiskmaskin)
AV- och musikutrustning
Mikrofon och högtalare
Overhead
Diaprojektor
Projektorduk
Bandspelare
Cdspelare
Tv
Video
DVD
Projektor
Videokanon
Bredbandsuppkoppling
Biografprojektor
Piano
Whiteboard
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00