Åte

Lokalens namn Godtemplargården Åte
Adress Åte 167, Överhörnäs
Telefon 0660-702 50
Ägare Lf 2334 Norrland
Karta Länk till karta hos Eniro
Info/bokning
Namn Steffan Westerlund
Telefon 0722154588
Läge/beskrivning
Lokaler
Stora salen
Lilla salen
Ev. övriga lokaler
Handikappanpassning
Toalett Ja
Ramp Ja
Hörslinga Ja
Hiss Nej
Parkeringsmöjligheter Stor parkering vid fastigheten
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00