Banafjäl

Lokalens namn IOGT-NTO lokalen Banafjäl
Adress Banafjäl, Arnäsvall
Telefon  
Ägare Lf 2337 Kamraterna
Karta Länk till karta hos Eniro
 
Info/bokning  
Namn Lena Sjöström
Telefon 0660-25 20 47
E-post bondenidalen@telia.com

 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00